GREEN KEY HOTEL

GREEN KEY HOTEL

I ToRVEhallerne tager vi socialt og miljømæssigt ansvar.

Som Green Key certificeret virksomhed skal vi leve op til mange konkrete og relevante miljøkrav.

Det betyder, at vi som virksomhed og GREEN KEY certificeret hotel arbejder med og har fokus på løbende at skabe positive forandringer for både miljø og hinanden.

Kort sagt er CSR ( Corporate Social/Sustainability Responsibility ) på vores dagsorden.

Vi arbejder aktivt for at mindske ressourcespild, men også det sunde og afbalancerede arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Vi stræber kontinuerligt efter at gøre en positiv forskel.

I vores virke for at drive en ansvarlig hoteldrift har vi mange fokusområder og arbejder løbende med nye tiltag. Nogle af vores tiltag kan læses her:

  • Affaldssortering – vi sortere efter Kommunens affaldskrav og Green Keys vejledning
  • I tæt samarbejde med vores leverandører forsøger vi i videst muligt omfang af indkøbe og produkter der belaster miljøet mindst muligt.
  • Vi laver løbende forbedringer som kan mindske vores energi- og vandforbrug
  • Inddragelse af medarbejderne i arbejdet med bæredygtighed og arbejdsmiljø
  • Vi opfordrer og giver vores information til gæster og ansatte om at gøre brug af offentlig transport

Vores mål er at være på forkant med ansvarlighed og positiv forandring, og vi er alle dedikeret til at skabe positive forandringer for miljøet og hinanden.